Филтража

2006 - Аудио-видео 43' 52'', ДВД

Додавањем видеа Филтража, оригинално музичка целина, постаје музичка целина са видео пратњом. Заједно са Флотацијом, Дробљењем и Копом чини "РБМ тетралогију". Видео пратња је пажљиво измонтирана од архивских снимака Рудника бакра Мајданпек. У њима могу се видети постројења раудника, радници као и сам град Мајданпек.

Овде можемо видети видео за другу композицију "Дневна смена".