Дробљење

2006 - Аудио-видео 26' 31'', ДВД

Додавањем видеа Дробљење, оригинално музичка целина, постаје музичка целина са видео пратњом. Заједно са Флотацијом, Филтражом и Копом чини "РБМ тетралогију". Видео пратња је пажљиво измонтирана од архивских снимака Рудника бакра Мајданпек. На њима могу се видети постројења раудника, радници као и сам град Мајданпек.

Овде можемо видети видео за другу композицију "КобалТ Ри". Видео је испирисан ознаком којом се упозорава присуство кобалтових радио изотопа, који се користе за контролу процеса дробљења.