Самоуради™

2012 - Веб сајт

Опис рада

Свет у коме живимо створен је од "слика" - представа са "екрана".

Свакодневно окружени и на сваком месту, електронским екранима, натписима, билбордима, звуковима, на којима је садржај оглашавања, уобличавања, упросечавања, припитомљавања, потрошње. Једноставно - свеприсутност доминације владајуће структуре друштва. Обликују нас да желимо да чинимо оно што морамо. И то се све догађа временом, неприметно. Толико, да престајемо да будемо своји, односно да нисмо ни успели да постанемо нешто заиста своје.

Идеја

Рад реферира на три области: маркетинг, медије и дигиталну технологију. Идеја рада је проблематизовање и критика маркетиншких пракси уз помоћ рекламне кампање за друштвено проблематични производ, проблематизовање медија кроз симулацију нађеног материјала, а све то употребом дигиталне технологије.

Одабрани проблематични производ је самоубиство. Кампања покушава да пласира самоубиство као елитни прозивод, односно естестски, амбијентални, патриотски и сатисфакциони чин. И на тај начин да упозори на довршавање креирања потрошачког друштва код нас, у ком је могуће адекватном рекламом и маркетиншком стратегијом убедити људе у потребу за таквим једним производом. Приказати спремност компанија, појединаца и Владе за стицањем профита и друштвене контроле. И то све у циљу опстанка. Сведоци смо да се државе не мешају претерано у пословање компанија и покушавају да и саме профитирају од њиховог пословања. Улазећи заједно са њима у борбу за опстанак. Што је, наравно, природни пут. Додавањем националног аспекта, такође, жели се подсетити да интереси појединаца могу усмерити правац развоја и деловање једне државе.

Медији су у раду дотакнути као средство за одржавање status quo и платформа за ширење потрошачке културе. Критика се огледа у постављању садржаја рада у облику веб сајта на којем се представља рад као нађена документација. Аналогно сајтовима попут wiki leaks. И тиме се проблематизује садржај који је доступан на мрежи. Намера није да се учини да посматрачи изгубе поверење у медије и сајтове попут wiki leaks, већ да створе критички став према медијским садржајима и праксама.

Дигитална технологија је данас домнинатна не само у домену медија, маркетинга, већ и културе уопште. Данас је комплетна медијска продукција базирана на дигиталној технологији. Рад жели да покаже моћ ове технологије, нарочито у креацији медијских садржаја. Како је релативно лако трансформисати - манипулисати садржајем са и не тако скупим средствима. Чиме се аутоматски сав медијски садржај доводи у питање у смислу његове аутентичности. Као и то да се он може лако констурисати за потребе ставова оног ко га пласира без обзира на место његовог емитовања. Дигитални садржај је изузетно "нестабилан".

Поетика

Две су основне поетичке одреднице рада: симулација и сатира.

Да би се удаљили од проблематизовања и разматрања самоубиства или смрти, цео садржај рада се представља као нађени материјал, односно као нађена докумантација из које се реконструише наратив. Тај наратив представља критику данашњег стања медија, маркетинга и друштва. Објављивање фиктивног наратива као нађену документацију проблематизујују се остали постојећи садржаји чинећи их тиме да се сагледавају управо тако, као још једни наративи на гомили. Овај поступак отклона од кампање коју су реализовали компанија Natural wаy и Министарство за препород чини рад симулацијом. Симулацијом која је створена од модела из данашњих пракси маркетинга и медија.

Друга карактеристика рада је друштвена ангажованост. Критикујући кроз једну сатиричку призму, која се може нарочито осетити у текстовима писама и описима у брошури.

Садржај рада

Рад се састоји од веб сајта на коме је уредно и хронолошки презентован нађени материјал којег чине писана преписка између компаније Природни пут (Natural wаy) и Владе, затим рекламни материјал и медијска саопштења.

Samouradi 02a crveno 640px Srbija ceka 02b 90dpi 640px Ponos 2 zenski 02 90dpi 640px Nikad nije baba 02 150dpi 640px Strana01 210dpi 640px Strana08 210dpi 640px Tv 7 640px Minis logo 02  640px Sajt baza 640px