Спорије и дубље

2009 - ЕP

Овај ЕП је сачињен од три обраде песама које ми се свиђају. Концепт је да се оригинални темпо песама успори колико је то год било могуће ради постизања већег ефекта. Песме које су обрађене су:

  • Она је изгубила контролу (joy division)
  • Хероин (velvet underground)
  • Тако млади (borghesia)
Omot
  • Ona je izgubila kontrolu
  • Heroin
  • Tako mladi