Филтража

2006 - LP

Албум "Филтража" je настаo као опис доживљаја рада и боравка у постројењу дробљења РБМ-а, као и опис саме архитектуре постројења. Оно је својеврсна музичка интрепретација архитектуре, амбијента и звукова који се у њему јављају. Формално правило за израду се огледа у томе да се све третира као звук (низ осцилација) и да се помоћу њих ствара звучна слика додавањем, одузимањем и комбиновањем као и у било којем другом уметничком изразу.

"Филтража" као мотив има зујање и брујање као доминатни звук овог пстројења опремљног филтерима. Минималистички приступ у самом компоновању комбинован је са тенденцијама звукова и продукције које срећемо у електроакустици, али и са сировим гитарским дисторзираним деловима. Приступ понављања, петље (енг. loop) кореспондира са рутинираним, цикличним начином рада у овим постројењима. У избор мотива, такође, узети су и сами радници због чега је и сам рад подељен на три целине аналогно њиховим сменама. Одређени делови композиција посвећени су њиховим активностима, осећањима.

Filtraza omot 640px