Дробљење

2006 - LP

Албум "Дробљење" je настаo као опис доживљаја рада и боравка у постројењу дробљења РБМ-а, као и опис саме архитектуре постројења. Оно је својеврсна музичка интрепретација архитектуре, амбијента и звукова који се у њему јављају. Формално правило за израду се огледа у томе да се све третира као звук (низ осцилација) и да се помоћу њих ствара звучна слика додавањем, одузимањем и комбиновањем као и у било којем другом уметничком изразу.

Главни звучни мотив је бука дробилица и сита које се налазе у овом постројењу, и тежња да се стекне утисак да се нешто стално дроби, смрвљује. Првобитно је била замисао да се рад подели аналогно деловима самог погона (примарно, секундарно и терцијално дробљење) али се у току рада наишло на занимљивије мотиве као што су радиоактивни елементи (кобалтни радио изотопи) који контролишу производњу и опсесија да један човек (техничар) управља тим огромним аутоматизованим постројењем.

Drobljenje omot 640px