Suicide ticket

2007 - Анимација 1' 22''

Кратки анимирани филм Suicide ticket (Карта за самоубиство) преиспитује жељу за вечном забавом.