Међувреме

2002 - Видео 10' 45''

Филм есеј о мећувремену. Настао као завршни рад курса филмске режије у Дому културе "Студентски град".